btcq.net
当前位置:首页 >> 1到100的数字表 >>

1到100的数字表

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100

[ 0字开头]01925 你依旧爱我 02746 你恶心死了 02825 你爱不爱我03456 你相思无用 0437 你是神经 045617 你是我的氧气04527 你是我爱妻 04535 你是否想我 04551 你是我唯一0456 你是我的 04567 你是我老妻 0457 你是我妻045692 你是我

1one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 seventeen 18 eighteen 19 ninetee 20 twenty 21 twenty-one 22 tw

100个

1到100有4个数字,分别是1,1,0,0.~~

(1+100)+(2+99)+.(50+51)=101*50=5050

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 你说你在想这里那个?

first (1st) 第一 second (2nd) 第二 third (3rd) 第三1-100的序数词分为四个类. 1、第一类 first (1st) 第一 second (2nd) 第二 third (3rd) 第三 (在括号里的是缩写形式,均在阿拉

1到100之间的数字代表可数的意思

1,最小的数肯定是a,a=x, b比a大1,c比a大5,d比a大6,那和就是 4x+122,同理,和是 5y. 不可能等于83,个位只可能是5和0,若等于85,则y=15,即c=17,a=12,b=16,d=18,e=22

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.btcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com