btcq.net
当前位置:首页 >> js string to BytEs >>

js string to BytEs

1、string 转 byte[] String str = "Hello";byte[] srtbyte = str.getBytes();2、byte[] 转 string byte[] srtbyte;String res = new String(srtbyte);System.out.println(res);3、设定编码方式相互转换 String str = "hello";byte[] srtbyte = ...

NSString *str = @"AA21f0c1762a3abc299c013abe7dbcc50001DD"; NSData* bytes = [str dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]; Byte * myByte = (Byte *)[bytes bytes]; NSLog(@"myByte = %s",myByte);

拜托 人家是问JS里面的 还有 js里面好像没有转化成 double的方法 只有这样的 parseFloat("123") 验证过了没有 parseDouble()方法 找到一种放法你可以借鉴一下 javascript中如果一个变量的值是字符串,且里面的值是数字类型的,你就可以直接用这...

没有这个方法…js转bytes可以自己写一个: function stringToBytes ( str ) { var ch, st, re = []; for (var i = 0; i < str.length; i++ ) { ch = str.charCodeAt(i); // get char st = []; // set up "stack" do { st.push( ch & 0xFF ); // pu...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.btcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com