btcq.net
当前位置:首页 >> mAtlAB求闭环极点 >>

mAtlAB求闭环极点

k=1 num=[k]; den=[1 5 8 6 0]; sys=tf(num,den);%求零极点 [p z]=pzmap(num,den)%根轨迹图 rlocus(sys); p = 0.0000 + 0.0000i -3.0000 + 0.0000i -1.0000 + 1.0000i -1.0000 - 1.0000i

K=1;sys=tf(conv([1 2],[1 3]),[1 1 0]);rlocus(sys);

前面写上syms b1,b0,a2,a1把他们定义成变量就可以了

G=zpk([-2 -5],[0 0 -3 -11],5) rltool(G) bode(G) 用上面语句试试

系统是:G(s)=10/(s[sup]2[/sup]+3s+10); 下面是S的平方+3s+10

G=tf(2,conv([1 1],[1 2]),'inputdelay',2);这里假定K=2

零极点无非是传递函数化为分子分母都是s的多项式形式的条件下,分别令两个多项式等于零获得方程的解.用函数roots就可以求.

输入sisotool用SISO,加零极点,只需挪动仿真曲线就可以得出相应的校正环节,和校正后的闭环极点

g=[tf([1],1),tf([1 2 5],[1 0 3 1]);tf([1 5 2],[2 0 3]),tf([1 5 6],[6 0 3])] Transfer function from input 1 to output #1: 1 s^2 + 5 s + 2 #2: ------------- 2 s^2 + 3 Transfer function from input 2 to output s^2 + 2 s + 5 #1: ------------- s^3 + 3 s + 1 s^2 + 5 s + 6 #2: ------

zplane Compute zero-pole plot for quantized filter Syntaxzplane(Hq)zplane(Hq,'plotoption')zplane(Hq,'plotoption','plotoption2')[zq,pq,kq] = zplane(Hq)[zq,pq,kq,zr,pr,kr] = zplane(Hq)

alloyfurniture.com | skcj.net | prpk.net | wwfl.net | xaairways.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.btcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com